Collapick

Tässä oppaassa avaamme mitä käytettävyys on ja miksi se on tärkeämpää kuin koskaan ennen. Avaamme myös käytettävyyssuunnittelun prosessia ja kerromme eri tavoista, joilla palveluiden käytettävyyttä pystytään parantamaan. 

Lataa opas

Kappale 1 - Mitä on käytettävyys?

Käytettävyys, käyttäjälähtöisyys ja helppokäyttöisyys ovat sanoja joiden esiintyvyys on kasvanut viime vuosina paljon digitaalisten palvelujen ympärillä. Teknologian osuus arjessamme on lisääntynyt runsaasti lyhyessä ajassa ja yhä useampi palvelu tai laite on muuttunut sähköiseen muotoon. Tämän vuoksi on aiempaa tärkeämpää että palvelut ja tuotteet ovat helppokäyttöisiä, eivät vaadi uuden opettelua ja vastaavat ihmisten tarpeita. Ihmiset osaavat myös vaatia palveluilta ja laitteilta enemmän, sillä kasvun myötä on mukaan tullut vaihtoehtoisia ja kilpailevia palveluja. Ihmiset haluavat digitaalisten palveluiden helpottavan ja nopeuttavan heidän arkeaan ja ovat nopeita vaihtamaan heille sopivampaan palveluun.
 

Käytettävyys on erityisesti huomioitava palveluiden ympärillä, jotka ovat muuttuneet täysin digitaalisiksi eikä vanhaa tapaa ole enää käytössä. Esimerkkinä tästä on pankkipalvelut, jotka ovat muuttuneet täysin digitaaliseksi ja mahdollisuutta maksaa laskut konttorissa ei juurikaan enää ole. Maailman digitalisoitumisen murros vaatii kehitettäviltä palveluilta aiempaa enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelun tulee olla saavutettavissa entistä isommalle ja monimuotoisemmalle yleisölle.