Collapick

info@collapick.com

Collapickin uusin tuotekehitystyö: Keskiössä asiakaskohtaistaminen

Ajankohtaista / ERP / Julkaistu 28.6.2024
Lukuaika 6 min

Pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotteitamme tarjotaksemme asiakkaillemme entistä tehokkaampia ratkaisuja heidän kriittisiin prosesseihinsa. Moni tuotekehitykseen päätyneistä ideoista on peräisin juuri asiakkailtamme, sillä otamme heidän haasteensa, tarpeensa, toiveensa ja parannusehdotuksensa erittäin vakavasti. Viimeisten kahden-kolmen vuoden aikana olemme keränneet palautetta edellisistä versioista ja teemme jatkuvasti  niiden perusteella tarvittavia parannuksia ja lisäyksiä.

Kaikkia tuotekehitysaihioitamme  yhdistää ”asiakaskohtaistaminen” eli räätälöinnin tarve, sillä jokainen asiakas on yksilö, jolla on omat erityistarpeensa. Emme usko ”one size fits all” -lähestymistapaan. Vaikka kaksi yritystä saattavat näyttää paperilla samanlaisilta, niiden prosessit ovat usein erilaisia. Tämä tarkoittaa, ettemme tarjoa kaikille samaa vakiomallia, vaan mukautamme järjestelmät juuri teidän tarpeisiinne sopiviksi ja teemme aina asiakaskohtaista räätälöintiä. 

Tässä artikkelissa esittelemme uusimman kehitystyömme tuloksia, sekä tulevia tuotekehitysratkaisuja.

Tulossa: Parannuksia Odoon varasto- ja tuotantotoimintoihin helppokäyttöliittymien avulla

Collapickin helppokäyttöliittymät ovat edenneet historiassaan kolmanteen iterointikierrokseen. Olemme parantaneet käyttöliittymien tekniikkaa, mikä mahdollistaa paremman hallittavuuden ja helpomman räätälöinnin. Nyt voimme tarjota asiakaskohtaisia muokkauksia huomattavasti nopeammin ja kustannustehokkaammin, mikä säästää sekä aikaa että resursseja. Uusi tekniikka mahdollistaa myös monipuolisempien lisäominaisuuksien toteuttamisen kaikkien asiakkaidemme käyttöön. Nyt pystymme vastaamaan asiakkaiden pienempiinkin toiveisiin ja toteuttamaan myös sellaisia toiveita, jotka eivät aiemmin olleet mahdollisia.

Odoo on erinomainen alusta, koska se on helposti räätälöitävissä. Tavoitteenamme on, että myös meidän helppokäyttöliittymämme ovat yhtä joustavasti ja tehokkaasti mukautettavissa. Siksi teemme monia parannuksia, joita Odoon perusversio ei tarjoa. Olemme kehittäneet muun muassa viivakoodien käsittelyä, lavoitusta, paketointia ja pakkauksia, tuotannonohjausta, varastojen lähetyksiä ja vastaanottoja, saldojen päivitystä, tuotteiden keräilyä sekä NShift-lähetystä. Jo aiemmilla helppokäyttöliittymillämme olemme olleet näissä toiminnoissa Odoota edellä.

Viivakoodien käyttö on nyt entistä helpompaa, sillä koodien piippaaminen järjestelmään käy erittäin nopeasti. Koodien hyödyntäminen on nykyistä monipuolisempaa ja mahdollista esimerkiksi silloin, kun tuotteiden keräilyssä halutaan käyttää tiettyä keräysjärjestystä. 

Pakkaaminen ja lavoitus onnistuvat nyt myös mobiililaitteilla. Odoon perusversiossa ei voi tehdä pakkauksia tai tulostaa lavalappuja, mutta helppokäyttöliittymämme avulla yksilölliset lavalaput voidaan tulostaa GS1-standardin mukaisilla seurantakoodeilla, suomalaisten rahtikirjojen ja standardien mukaisesti. Yksi asiakkaamme testaa parhaillaan uutta lavojen helppokäyttöliittymää, jonka avulla lava ja sen sisältämät tuotteet voidaan syöttää järjestelmään nopeasti. Lava SSCC-koodi voidaan myös skannata viivakoodinlukijalla. Pakkaamiseen ja lavoitukseen liittyvä kokonaisuudistus on erityisen hyödyllinen yrityksille, jotka toimittavat paljon lavoja eri tukkuliikkeille tai joissa tukkuliikkeet itse hoitavat pakkauksen ja lavoituksen. Se parantaa huomattavasti keräilyn tehokkuutta ja tarkkuutta.

Olemme tehneet vastaavia uudistuksia myös tuotannon käyttöliittymään kuin varastonhallintaan. Näihin kuuluvat muun muassa viivakoodien helpompi hyödyntäminen, keräily ennen tuotantovaihetta ja helpommat leimaukset. Lisäksi jotkut asiakkaat ovat toivoneet mahdollisuutta luoda tuotemalleja lennossa, ja olemme ottaneet tämänkin toiveen huomioon uusissa päivityksissä. 

Raportoinnin parantaminen: Esittelyssä myynti-, osto-, laskutus-, tuotanto ja KET -raportit

Collapick Myynti-, osto-, ja laskutusraportteja on höystetty erilaisilla kentillä, kuten toimitusviiveellä, toimitusvarmuudella ja katelaskennalla, jolloin raportit antavat enemmän tietoa kuin Odoon perusraportit. Tiedon suodattaminen ja ryhmittely on tehty helpommaksi lista- sekä Pivot-näkymien avulla. Collapickin laajentamassa myyntiraportissa voit esimerkiksi tarkastella toimitusvarmuusraportteja ja laskutuksen kateanalyysiä myyjittäin. Myyntiraportit mahdollistavat myyntien ryhmittelyn myyjien perusteella, toimitusvarmuuden tarkastelun sekä myyntirivien ja -myyntien katteiden analysoinnin.

Tuotannon raportointiin olemme tuoneet kaksi uutta vaihtoehtoa. Tuotantoraportissa eli jyvitetyssä raportissa voit jyvittää valmistuskustannuksia tuotteille, esimerkiksi laskemalla todellisen jyvitetyn varaston arvon valmistuspinon mukaan. Uusin tuotannon myyntiraportti näyttää, mitä on valmistunut verrattuna myyntiriviin, josta valmistus on peräisin.

KET-raportti eli keskeneräisen tuotannon raportti kertoo valmistukseen sitoutuneen materiaalin määrän ja arvon. Tämä poistaa tarpeen laskea manuaalisesti Excelissä keskeneräiseen tuotantoon sitoutunutta materiaalia ja arvoa, mikä on usein työlästä ja hankalaa. KET-raportti on täysin Collapickin kehittämä, eikä sitä ole saatavilla Odoossa. Raporttia voidaan käyttää esimerkiksi inventaarion aikana erottamaan varastosaldoja ja -arvoja. Se kertoo myös valmistuksessa olevan myynnin arvon. 

Collapickin laajentamiin raportteihin voidaan helposti lisätä asiakkaan tarvitsemia tietoja, sillä asiakkaiden tarpeet vaihtelevat myös raportoinnin suhteen. Nyt voimme konfiguroida asiakkaan moduuliin juuri heille tärkeimmät kentät huomattavasti tehokkaammin, mikä parantaa käytettävyyttä ja vähentää turhaa selaamista. Esimerkiksi jotkut asiakkaat haluavat nähdä raporteillaan toimitusviikot, kun taas toiset haluavat nähdä toimituspäivämäärät. Aiemmin tilanne olisi ratkaistu näyttämällä molemmat kentät samanaikaisesti. Mitä useampia räätälöityjä kenttiä näkymään lisätään, sitä enemmän näyttö ruuhkautuu ja käytettävyys kärsii. Tämä vältetään uudella, joustavalla raportointiratkaisulla, jossa asiakkaat voivat valita näkyville vain heille tärkeimmät kentät. 

Microsoft Power BI-integraatio, paranneltu NShift-rajapinta sekä hinnastojen hallittavuus

Asiakkaamme voivat nyt hyödyntää Microsoft Power BI -integraatiota omien raportointikokonaisuuksiemme lisäksi. Power BI:ssa data voidaan visualisoida erilaisilla kaavioilla, palkkidiagrammeilla ja klikattavilla elementeillä. Tempo ERP -järjestelmästä tieto siirtyy suoraan rajapintojen kautta Power BI:hin, ja tarvittaessa voimme luoda asiakaskohtaisia näkymiä, jotka vastaavat erityistarpeita. Power BI:ssa olemme erityisesti kehittäneet raportointia ja visualisointia.

NShift eli entinen Unifaun toimii rahdinkuljetussanomien välityspalveluna eri rahdinkuljettajille. 

Haluamme nopeuttaa mobiililaitteiden käyttöä NShift-lähetyksissä ja parantaa käytettävyyttä. Parannettu rajapinta mahdollistaa esimerkiksi kaikkien lähetysasiakirjojen luomisen mobiilisti, mikä on kilpailuvalttimme muihin Odoo-toimijoihin verrattuna. Ratkaisumme tukee kaikkia NShift-toimittajia, ja siellä voidaan syöttää kaikki tarvittavat tiedot, tehdä tilaukset ja hyödyntää erilaisia lisäpalveluita.

Olemme myös parantamassa hinnastojen hallittavuutta merkittävästi. Olemme lisänneet Odooseen erilaisia hinnastotyökaluja, jotka ovat kattavampia kuin sovelluskaupasta saatavat ratkaisut. Esimerkiksi Odoossa ei ole mahdollista lähettää asiakkaalle suoraan hinnastoa. Vaikka Odoossa onkin hyviä pohjaratkaisuja,  me laajennamme ja täydennämme niitä entisestään. 

Erilaiset Gantt-ratkaisut

Gantt-kaaviot visualisoivat projekteja sijoittamalla niiden vaiheet ja kestot aikajanalle, mikä antaa kokonaiskuvan projektin etenemisestä ja vaiheiden suhteista toisiinsa. Collapickin Gantt-ratkaisut tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja tuotannon- ja henkilöstöresurssien optimoinnista aina huollon ja projektinhallinnan Gantt-ratkaisuihin.

Tuotannon Gantt-kaavio on suunniteltu ratkaisemaan hieno- ja karkeakuormituksen haasteita, joihin perus Osoo ei pysty vastaamaan.  Kuormitusta voidaan seurata työtilaustasolla, ja tulevaisuudessa myös valmistustilaustasolla. Uusin lisäys on monitasoinen työvaiherakenne, jossa töitä voidaan tehdä yksi kerrallaan tai rinnakkain.

Työn- ja henkilöresurssien kuormituksen hallintaa on parannettu Gantt-työkalujen avulla, jotka mahdollistavat työajan suunnittelun ja työkuorman visualisoinnin. HR Ganttin avulla voit helposti tarkistaa vapaana olevat henkilöstöresurssit ja nähdfä työvuorot yhdellä silmäyksellä. 

Huollon Gantt on “kaavioperheen” uusin työn alla oleva lisäys, joka näyttää eri henkilöiden huollot aikajanalla Gantt-näkymässä. Huoltoja voi siirtää henkilöltä toiselle tai muuttaa niiden aikataulutusta ja kestoa. Lisäksi huoltokohteen sijainnin voi nähdä Gantt-näkymästä avautuvalla kartalla. 

MRP Planner ja mittamuuttuva osaluettelo

MRP Planner on myynnin kautta tapahtuva tuotannon suunnittelutyökalu, joka helpottaa tuotteiden viemistä tuotantoon myyntitilauskohtaisesti. Tämän lisäosan avulla voidaan toteuttaa toimintoja, joita perus Odoo ei tue. MRP Plannerilla tarkastat tuotannon kapasiteettia, hallinnoit valmistettavat tuotteen erää, suunnittelet toimituspäivämäärän mukaan, valitset valmistuksen varaston, sekä luot valmistuksen suoraan myyntitilaukselta. 

Tuotekonfiguraattoreihin olemme kehittäneet mittamuuttuvan osaluettelon, jossa myyntiriville asetettu mittatieto, kuten pituus, muuttaa laskukaavojen avulla mallituotteen mittoja osaluettelossa. Tämä muokattu osaluettelo viedään valmistukseen, ja on valmistustilauskohtainen. Osaluettelon komponenttien mittojen muutokseen voidaan käyttää perusmatemaattisten yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolaskujen lisäksi matemaattisia funktioita ja jopa loogisia operaatioita. Samaa mittatietoa voidaan käyttää joko samalla tai eri osaluetteloilla ja monilla eri laskukaavoilla. Mittatietoa voidaan käyttää myös aliosien osaluetteloilla.

Mittamuuttuvan osaluettelon avulla voidaan helposti myydä samaa tuotetta eri kokoisena myyntilomakkeen eri myyntiriveillä – esimerkiksi tuotteen korkeus voi vaihdella millimetrin välein. Toteutuksemme laskee myös myyntirivillä olevan kustannushinnan mittatiedon perusteella osaluettelon materiaaleista. Mittatieto näkyy tuotteen tiedoissa niin myyntirivillä kuin toimitusriveilä. Luonnollisesti valmistuksen työmääräin sisältää kyseisen tuotteen osien mitat. Tämäkin toiminnallisuus on kehitetty suoraan asiakastarpeiden pohjalta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kysy lisää!