Collapick

tutustu töihimme

Teollisuus-asiakkaat

Ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta, prosesseista ja käyttötarpeista on ensisijainen lähtökohtamme. Teknologiset ratkaisut ovat aina toissijaisia, mutta iloksemme olemme onnistuneet luomaan tuotteen, joka vastaa teollisuuden tarpeisiin.

Autamme asiakasta poistamaan kivuliaimmat pullonkaulat ja luomaan perustan kestävälle kehitykselle. Käyttöönottoprojektissa sanomme suoraan, mitä olemme oppineet siitä, miten asiat kannattaa tehdä ja mikä yleensä toimii.

Asiakastarinoissa usein mainittu Ponniste on tuote, jonka koodasimme kokonaan itse. Sen on pitkälti korvannut Collapick Tempo, jonka moottorina toimii Odoo ERP.

tuotannon digitalisointi
Outokummun metalli

teollisuus

Outokummun Metalli Oy valmistaa John Deere ja Waratah -tuotemerkeillä myytävien harvesteripäiden runkoja. Asiakkaan haasteena oli tuotannon kokonaistilanteen hahmottaminen sekä kirjausten tekeminen paperilla. Toteutuksen alkuvaiheessa kartoitettiin järjestelmäauditoinnilla kokonaistilanne ja luotiin pitkän ajan järjestelmästrategia yritykselle. Alkuvaiheen jälkeen toteutettiin työprosessin digitalisointi sekä kokonaistilanteen visualisointi. Järjestelmä liitettiin olemassa olevaan tuotannonohjaukseen sekä Microsoftin Sharepoint-ympäristöön.
Lue lisää yhteistyöstämme Eurometalli-lehdestä!
tuotannon tiedonkeruun digitalisointi
Parmaco

teollisuus

Parmaco on edelläkävijä rakennuskokonaisuuksien valmistamisessa tehdasympäristössä. Parmacolle toteutettiin kolmen tehtaan laatutiedonkeruu elementtikohtaisesti. Työntekijät keräävät tuotannon laatutiedot mobiililaitteella. Johto pystyy seuraamaan jokaisen elementin etenemistä tuotannossa visuaalisesti. Digitalisoimme ja visualisoimme myös Parmacon työmaaprosessin.
tuotantoprosessin digitalisointi
ScanPole

teollisuus

ScanPole kuuluu Euroopan johtavien pylväsyhtiöiden joukkoon. ScanPolen tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa Höljäkässä sekä Norjassa Ilsengissä, ja Iso-Britannian pylväsmarkkinoilla asiakkaita palvelee myyntiyhtiö Scanpole Ltd. ScanPolelle toteutettiin räätälöitynä tuotantoprosessin digitalisointi sekä varaston visualisointi. Työntekijät pystyvät hakemaan järjestelmästä varastokohtaista tietoa. Järjestelmä näyttää myös isojen kappaleiden varastopaikat kartalla. Työprosessin leimaukset ja tuotteiden hallinta tapahtuu mobiilisti. Kokonaisuus on integroitu osaksi heidän ERP-järjestelmäänsä, jonka tila päivitetään päiväkohtaisesti.
Laatutiedon digitalisointi
Finncont

teollisuus

Finncont on asiantuntija kiertotaloutta tukevissa keräily-, varastointi- ja kuljetusratkaisuissa. He tuottavat älykkäitä ratkaisuja ympäristö- ja jätehuoltoon, teollisuuteen, kiinteistöyhtiöille, kunnille ja maatalouteen. Finncontille toteutettiin tarkastuspöytäkirjojen digitalisointi tuotannossa. Ratkaisussa hyödynnetään Ponniste-järjestelmää.
Tuotannon digitalisointi
Pro Grinding

teollisuus

Pro Grinding valmistaa ja huoltaa työkaluja teollisuuden käyttöön. Tavoitteena oli tehdä tilaus-toimitusketjusta digitaalinen. Asiakkaalle luotiin digitaalinen tilausten seuranta ja varastointijärjestelmä Ponnisteen päälle. Asiakkaat näkevät suoraan järjestelmästä, missä vaiheessa heidän tilauksensa on menossa. Näin Pro Grinding pystyy tarjoamaan asiakkailleen reaaliaikaisen tilannetiedon heidän tarvitseman tuotteen tilasta. Integraatio Lemonsoftin ERP-järjestelmään.
Poikkeamaprosessin digitalisointi
Suomen Levyprofiili

teollisuus

Suomen Levyprofiili Oy on merkittävä ohutlevyrakenteiden valmistaja Suomessa. He tarjoavat alihankintapalveluja päämiehille, kuten John Deerelle. Asiakkaalle toteutettiin poikkeamaprosessin digitalisointi, jossa tuotannon tekijät syöttävät ilmoitukset mobiililaitteella ja laatuhenkilöstö hallitsee prosessia Ponniste-järjestelmässä.
Poikkeamien digitalisointi
Kesla

teollisuus

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni. Keslalle toteutettiin mobiililaitteilla tapahtuva poikkeamaraportointi ja -hallinta. Asiakkaalla oli myös tarve saada hälytykset tiettyjen raja-arvojen muutoksista maalaamolinjalla. Ponnisteesta toteutettiin integraatio automaatiolaitteille, joista hälytykset lähetetään eteenpäin vastuuhenkilöille.
Tuotannon digitalisointi
Niemen Tehtaat

teollisuus

Vuonna 1898 perustettu Niemen Tehtaat valmistaa huonekaluja jo neljännessä polvessa. Yli 120 vuoden aikana perheyritys on laajentunut kolmen yrityksen kokonaisuudeksi. Niemen Tehtaiden tarpeena oli integroida nykyinen ERP osaksi verkkokauppaa ja parantaa verkkokauppaa vastaamaan paremmin asiakastarpeeseen. Autoimme asiakasta integraatiossa ja verkokaupan jatkokehityksessä.
Tutustu verkkokauppaan
Robottisolun visualisointi ja tuotannon digitalisointi
Parmarine

teollisuus

Parmarine Oy valmistaa 50 vuoden kokemuksella kylpyhuone-elementtejä ja laivojen palo-ovia. Parmarinelle toteutettiin ensimmäisessä vaiheessa seinäelementtien robottisolun ohjauksen visualisointi, jolla käyttäjät voivat sijoitella DXF-kuvissa olevia elementtejä tehokkaaseen työjärjestykseen pöydälle sopiviksi. Toisessa vaiheessa digitalisoitiin Access-pohjainen tuotannonohjausjärjestelmä, josta nähdään kylpyhuoneiden valmistuksen eteneminen hallikohtaisesti.
Tuotannon ja kokonaistilanteen visualisointi
Esmarin Composites

teollisuus

Oy Esmarin Composites Ltd tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä komposiittiratkaisuja yli 25 vuoden kokemuksellaan. Esmarinelle toteutettiin tuotannon tahtiajan visualisointi sekä työleimausten kerääminen mobiililaitteilla. Tavoitteena Esmarinella oli puolittaa tuotannon tahtiaika sekä muuttaa tarkastusasiakirjat sähköisiksi. Työntekijät käyttävät mobiililaitteita kirjausten tekemiseen ja tilausten kokonaistilanne visualisoitiin selkeillä raportointinäkymillä.
Tuotanto, varasto ja lähetykset Tempolla
Lemmikki

teollisuus

Eläinruokatehdas Lemmikin perustivat vuonna
1986 elintarviketieteiden maisterit. Kotimaisten raaka-aineiden lisäksi Lemmikin tuotteet valmistetaan viimeisimmällä tuotantoteknologialla
ja niiden valtteja ovat korkea laatu, puhtaus ja erittäin hyvä maittavuus. Lemmikki otti käyttöön Collapick Tempon tuotannon, varaston ja lähetysten hoitamiseen. Lemmikillä Tempo hoitaa muun
muassa eränumerot sekä SSCC-tarrat.
Toiminnanohjaus Tempolla
AM-Koneistus

teollisuus

AM-Koneistus Oy valmistaa vuosikymmenien kokemuksella kestäviä laatu¬komponentteja äärimmäisen haastaviin olosuhteisiin. Heidän koneistamiaan tuotteita käytetään päivittäin esimerkiksi valtamerien armoilla viranomais¬veneissä ja syvällä suomalaisessa metsässä harvesterin¬päissä. Projektissa otettiin käyttöön Collapick Tempo, jolla ohjataan yrityksen koko toimintaa. Tempon helppokäyttöliittymillä tuotannon hallitseminen hoituu sutjakasti. Tempo mahdollisti myös sen, että tilaukset voidaan tuoda suoraan asiakkaan järjestelmästä.
Lue lisää yhteistyöstämme Eurometalli-lehdestä!

tutustu töihimme

Muut asiakkaat kaupungit ja maakuntaliitot

Olemme tehneet mielenkiintoisia ja innovatiivisia projekteja kaupungeille ja maakuntaliitoille.

Hankkeet ovat saaneet hyvää palautetta toteutuksesta myös EU-tasolta.

Meillä on paljon kokemusta myös erilaisiin hankkeisiin liittyvistä kartoituksista ja niiden asiantuntevasta kommentoinnista.

Energiaviisaat

Kehitimme energiatiedon ja olosuhdetiedon visualisointinäkymää Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeen Nopeat kokeilut 6 pilotin kautta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Visualisointinäkymän tavoitteena on visualisoida energia- ja sisäilmatietoa niin, että kuka tahansa ymmärtää sitä, pystyy tekemään sen perusteella päätöksiä omaan energian kulutukseen liittyen sekä seuraamaan sisäilman vaikutuksia. 

Visualisointinäkymässä on huomioitu mm. se, ettei tavallinen kuluttaja välttämättä ymmärrä vaikeiden määreiden kuten kilowattitunnin merkitystä ja siksi tietoa esitetään ilman niitä. Lisäksi näkymässä on minimoitu tekstin käyttö, jotta palvelua pystyvät helposti käyttämään eri kansalaisuuden omaavat ihmiset.

Palvelu toimii web-selaimella ja se on toteutettu responsiivisesti, jotta sitä on helppo käyttää myös älypuhelimella tai tabletilla. Selainpohjainen toteutus mahdollistaa myös sen, että palvelua voidaan näyttää infonäytön kautta.

Liikenneportaali maakuntaan

Tavoitteemme oli luoda maakunnan asukkaille ja matkailijoille suunnattu palvelu, joka koostaa yhteen maakunnan liikennedatan. Fokuksena oli helppokäyttöisyys ja loppukäyttäjää palveleva palvelu.

  • Osana MAMBA-Hanketta
  • Kehuja toteutuksesta Euroopan laajuisessa hankekokouksessa
  • Tutkimme avoimet rajapinnat ja selvitimme mahdollisuudet NAP-rajapinnan käyttöön
  • Workshopeilla kerättiin täsmälliset tarpeet kunnilta ja liikennetoimijoilta

Tästä voit tutustua palveluun!

Ulkoinen viestintäkanava maakuntaan

Palvelu, jonka avulla Pohjois-Karjalan asukkaat ja kunta pystyvät kommunikoimaan keskenään. Koostaa viestinnän eri lähteistä yhdeksi kokonaisuudeksi.

  • Kuntalaiset saavat uusimmat tiedotteet / viestit paikallisesti puhelimeen.
  • Voivat vastata ketterästi paikallisiin kyselyihin.
  • Kokevat, että heitä kuullaan ja että he pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon. 
  • Vastaukset visualisoitu selkeiksi graafeiksi.

Opastamisen ekosysteemi -hanke

Hiedanrannan infonäyttö pilotin tavoitteena oli kehittää tiedon keräämistä, koostamista ja välittämistä Hiedanrannan opastustilanteen parantamiseksi. Pilotissa hyödynnettiin Collapick Company Oy:n Ponniste-tiedonkeruutyökalua ja tiedonvälitysalustaa. 

Lopputuotteena saatu infonäyttö antaa kävijälle nopeasti kokonaiskuvan Hiedanrannan tapahtumista ja käyttäjä pystyy myös pureutumaan tietoon helposti. Hiedanrannan toimijat osoittivat mielenkiintoa infonäyttöä kohtaan ja potentiaalia käytön laajentamiselle on havaittu.

Hankkeessa keskeistä olivat käyttöliittymäsuunnittelu, käytettävyys ja integraatiot.