Collapick

info@collapick.com

Asiakkaitamme

Tukku, huolto, kaupungit sekä maakuntaliitot

Kokosimme tälle sivulle asiakkaitamme Collapick Tempo -tuoteperheen tukusta ja huollosta, sekä töitämme kaupunkien ja maakuntaliittojen parista. Viimeksi laajensimme osaamistamme toteuttamalla ammattikorkeakoululle Odoo-ERP-projektin, ja kehittämällä järjestelmää opetuskäyttöön.

Aikojen saatossa olemme tehneet mielenkiintoisia ja innovatiivisia projekteja myös kaupungeille ja maakuntaliitoille. Hankkeet ovat saaneet hyvää palautetta toteutuksesta myös EU-tasolta. 

Meillä on paljon kokemusta myös erilaisiin hankkeisiin liittyvistä kartoituksista ja niiden asiantuntevasta kommentoinnista.

Tukku ja huolto

Ouneva Group

Ouneva Group on kansainvälinen teollisuuden sopimusvalmistaja ja tuotekehityskumppani, joka omaa alansa laajimman valmistusteknologiavalikoiman aina metallista, muoviin ja elektroniikasta pintakäsittelyyn. Konserniin kuuluvat muun muassa Jotwire Oy sekä Ouneva Oy, joiden huoltotoimintoja olemme tehostaneet.

Jotwire Oy on Ponniste huolto -asiakkaamme. Ouneva Oy:llä on käytössään Tempo huoltoon, joka käyttöönotettiin ensin yhdelle tehtaalle ja toisessa vaiheessa seuraavalle. Uudistuksen myötä yrityksen huoltoseuranta tehostui merkittävästi. Keskitetty dokumenttien hallinta ja raporttien ulosajomahdollisuus helpottavat työntekoa.

TEMPO HUOLTOON

AVION Interactive

AVION Interactive on digitaaliseen esitystekniikkaan erikoistunut maahantuoja, jonka tuotevalikoimaa kokous- ja näyttöratkaisuista esitysjärjestelmiin toimittavat alan asiantuntijaorganisaatiot.

Yrityksellä ei ole omaa tuotantoa, sen varastonhallinta on ulkoistettu ja toiveena oli järjestelmän hallinta CRM painotteisesti. Projektia lähdettiin toteuttamaan CRM edellä. Avionille on kehitetty oma varastonhallintalogiikka, sekä tehty asiakaskohtaisia muokkauksia esimerkiksi juuri CRM:ään. Yrityksellä on käytössään Tempo tukkuun, Collapick BI, sekä Netvisor integraatio.

TEMPO TUKKUUN

Tammed

Tammed Oy on ensihoito- ja ensiaputarvikkeiden erikoisliike, joka varustaa ja kouluttaa niin yksityis- kuin yritysasiakkaatkin toimimaan oikealla tavalla tapaturmatilanteissa. Tammed on 100% kotimainen perheyritys, jonka verkkokaupalle on myönnetty Avainlippu-merkki.

Yrityksellä on käytössään Tempo tukkuun, sekä integraatiot Unifauniin ja Procountoriin. Myös sen kaksi WooCommerce-pohjaista verkkokauppaa on integroitu Collapick Tempoon. Tammedille on räätälöity toimintoja niin Tempoon kuin integraatiohin, joita asiakas on itse ollut mukana kehittämässä.

TEMPO TUKKUUN

”Isoin positiivinen muutos ja samalla hyöty on se, että meidän ulkoisen varastotoimijan näkyvyys on parantunut huomattavasti. Me vapautamme tilaukset ja varastolla on näkyvyys etukäteen mitä tilauksia on tulossa. He pystyvät suunnittelemaan työkuormaa, sekä kuljetuksia paremmin ja joustavammin, sekä tekemään itse keräilyt ja muutokset järjestelmästä. Sarjanumerohallinnan myötä tiedämme sisään tulevan-, varastossa olevien,- sekä uloslähtevän tavaran sarjanumerot. Järjestelmään on mahdollista saada myös versiohallintaa, jos sitä halutaan ottaa tarkemmin käyttöön. Kun varasto otti järjestelmän käyttöönsä, meillä on reaaliaikaiset saldot, ja ollaan täysin kartalla siitä, mitä tavaraa meillä on talossa. Järjestelmä myös varaa materiaalin oikein. Aikaisempi manuaalisten lähetysten seulonta ja infoaminen oli todella työllistävä. Nyt kun se menee enemmän automaattisesti, se on tuonut paljon enemmän aikaa keskittyä myös muihin asioihin. Koska meidän resurssit on pääasiassa kohdennettu myyntiin ja asiakaspalveluun, niin se, että logistiikkakumppanimme pystyy ottamaan isompaa roolia auttaa huomattavasti paremman asiakaskokemuksen saavuttamisessa.”

Esko Nurmi & Heli Salminiemi Toimitusjohtaja sekä Logistiikka & toimitusketju | AVION Interactive Oy

Koulut, kaupungit ja maakuntaliitot

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia on vuodesta 1992 toiminut joensuulainen ammattikorkeakoulu, joka pyrkii olemaan kehityksen kärkipäässä yhdistämällä opetukseen oikeita työelämän ohjelmistoja, koneita ja laitteita. Ammatttikorkeakoulun ERP-projektissa käyttöönotettiin Odoo toiminnanohjausjärjestelmä, sekä kehitettiin Odoo-pohjainen oppimisympäristö, sekä laaja järjestelmädata opetuksen ja oppimisen tueksi. 

Lue Karelian ERP projektista kahdessa artikkelistamme! 

Asiakastarina: Karelian liiketalouden lehtori Aini Simola kertoo yhteistyöstä

Case-kuvaus: Collapickin teknologiajohtaja Petteri Torssonen kertoo Karelian ERP-projektista

Case: Energiaviisaat

Kehitimme energiatiedon ja olosuhdetiedon visualisointinäkymää Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeen ”Nopeat kokeilut 6” pilotin kautta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Visualisointinäkymän tavoitteena on visualisoida energia- ja sisäilmatietoa niin, että kuka tahansa ymmärtää sitä, pystyy tekemään sen perusteella päätöksiä koskien omaa energiankulutusta,  sekä seuraamaan sisäilman vaikutuksia. 

Visualisointinäkymässä on huomioitu mm. se, ettei tavallinen kuluttaja välttämättä ymmärrä vaikeiden määreiden kuten kilowattitunnin merkitystä, jonka vuoksi tietoa esitetään ilman niitä. Lisäksi näkymässä on minimoitu tekstin käyttö, jotta palvelua pystyvät helposti käyttämään eri kansalaisuuden omaavat ihmiset. 

Palvelu toimii web-selaimella ja se on toteutettu responsiivisesti, jolloin sitä on helppo käyttää myös älypuhelimella tai tabletilla. Selainpohjainen toteutus mahdollistaa myös sen, että palvelua voidaan näyttää infonäytön kautta.

 

Case: Ulkoinen viestintäkanava maakuntaan

 

Projektin tarkoituksena oli luoda palvelu, jonka avulla Pohjois-Karjalan asukkaat ja kunta pystyivät kommunikoimaan keskenään. 

Palvelu koosti viestinnän eri lähteistä yhdeksi kokonaisuudeksi, ja saattoi kuntalaisten tietoon uusimmat tiedotteet ja viestit paikallisesti puhelimeen. Palvelun edellytyksenä oli myös ketterä vastaaminen paikallisiin kyselyihin, joiden vastaukset visualisoitiin selkeiksi graafeiksi. 

Palvelulla haluttiin saada kuntalaiset kokemaan, että heitä kuullaan, ja että he pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon.

Case: Liikenneportaali maakuntaan

Tavoitteemme oli luoda maakunnan asukkaille ja matkailijoille suunnattu palvelu, joka koostaa yhteen maakunnan liikennedatan. Fokuksena oli helppokäyttöisyys ja loppukäyttäjää palveleva palvelu. 

Projekti toteutettiin niin, että tutkimme avoimet rajapinnat ja selvitimme mahdollisuudet NAP-rajapinnan käyttöön. Workshopeilla kerättiin täsmälliset tarpeet kunnilta ja liikennetoimijoilta. Projekti tehtiin osana MAMBA-Hanketta, ja saimme siitä kehuja Euroopan laajuisessa hankekokouksessa asti.

Case: Opastamisen ekosysteemi-hanke

 

Hiedanrannan infonäyttö pilotin tavoitteena oli kehittää tiedon keräämistä, koostamista ja välittämistä Hiedanrannan opastustilanteen parantamiseksi. Pilotissa hyödynnettiin Collapick Company Oy:n Ponniste-tiedonkeruutyökalua ja tiedonvälitysalustaa.

Lopputuotteena saatu infonäyttö antaa kävijälle nopeasti kokonaiskuvan Hiedanrannan tapahtumista ja käyttäjä pystyy myös pureutumaan tietoon helposti. Hiedanrannan toimijat osoittivat mielenkiintoa infonäyttöä kohtaan ja potentiaalia käytön laajentamiselle on havaittu. 


Hankkeessa keskeistä olivat käyttöliittymäsuunnittelu, käytettävyys ja integraatiot.

Haluatko kuulla lisää toteutuksistamme?

Kaikki asiakkaamme eivät suinkaan ole listattuna tällä sivulla. Ota yhteyttä, niin voimme vinkata toimialaasi ja tilanteeseesi sopivan referenssin, tai kertoa toteuttamistamme ratkaisuista lisää.