Collapick

info@collapick.com

ERP:n ja taloushallinnon yhdistäminen

Rajapinnat ja integraatiot / Julkaistu 13.3.2023 / Päivitetty 18.4.2023
Asiantuntija Markku Pyörälä
Lukuaika 5min

ERP-järjestelmän ohella yritysten tärkeimpien ohjelmistojen joukkoon lukeutuvat taloushallinnon ohjelmistot. Tiedon nopea ja vaivaton välittyminen eri järjestelmien välillä voi parantaa yrityksen tehokkuutta merkittävästi, kunhan järjestelmät valitaan oikein. ERP-järjestelmän ja taloushallinnon työkalujen yhdistäminen tuo yllättävänkin paljon hyötyjä, joista kerromme tässä artikkelissa.

Miksi ERP ja taloushallinto kannattaa yhdistää?

Kaksinkertaisen työmäärän välttäminen on jo itsessään riittävä syy yhdistää taloushallinnon ohjelmisto ERP-järjestelmään, mutta integraation toteuttaminen vähentää myös virheiden mahdollisuutta, kun kahden eri järjestelmän välille ei vaadita käyttäjän manuaalista työtä. Tällä hetkellä Collapick Tempoon voidaan integroida kolme suurinta taloushallinnon ohjelmistoa: Netvisor, Procountor sekä Visma Fivaldi. Jos käytössä on ERP-järjestelmän oma taloushallinnon työkalu, on sen tuntevien tilitoimistojen määrä selvästi pienempi. Koska valtaosa Suomen tilitoimistoista käyttää näitä kolmea ohjelmistoa, antaa Collapick Tempo integraatioineen paremmat valmiudet tilitoimistojen kilpailuttamiseen. 

On tärkeää muistaa myös se, että ERP-järjestelmien kehittäjät kehittävät nimenomaan ERP:tä, eivät taloushallinnon ohjelmistoa. Vaikka kehitystiimeissä onkin usein nimetyt kehittäjät eri osioille ja ominaisuuksille, pelkästään Netvisor panosti taloushallinnon ohjelmistokehitykseen 10 miljoonaa euroa vuonna 2022. Suomessa toimivat taloushallinnon järjestelmät on lisäksi lokalisoitu täydellisesti Suomen lainsäädäntöön ja kirjanpitotapaan sopiviksi, joten käyttäjän tai yhteistyökumppanin ei tarvitse käyttää aikaa asetusten määrittämiseen.

Miten ERP ja taloushallinnon työkalu yhdistetään?

Collapick Tempo on kattava ERP-järjestelmä, johon on luotu yleisimpien taloushallinnon työkalujen integraatiot valmiiksi asiakkaiden toiminnan helpottamiseksi. Asiakkaillamme on siis käytössään sekä laadukas ERP-järjestelmä, että taloushallintoon erikoistunut ohjelmisto, jolloin eri toimintoihin käytetään juuri niihin suunniteltuja työkaluja. Näiden yhteensopivuus on sujuvan liiketoiminnan perusedellytys, mikä on ollut suunnittelun keskiössä integraatioita luotaessa. Valmiin integraation ansiosta taloushallinto yhdistetään Tempoon ERP-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Tällä hetkellä Temposta löytyvät valmiit integraatiot Netvisoriin, Procountoriin sekä Visma Fivaldiin. Lähitulevaisuudessa myös Fennoa-integraatio on asiakkaidemme saatavilla, mutta Tempo on yhdistettävissä myös lukuisiin muihin taloushallinnon ohjelmistoihin. Mikäli yrityksen käytössä on jokin muu kuin edellä mainitut järjestelmät, kannattaa integraatiosta kysyä meiltä suoraan.

Odoon oma taloushallinnon järjestelmä ei ole lokalisoitu suomeen

Odoo Community ERP on kenen tahansa ladattavissa, mutta sen käyttöönotto ja muokkaaminen yrityksen omiin tarpeisiin on useimmiten pitkä ja vaivalloinen tie. Collapick Tempon käyttöönotto on sujuvaa, sillä Odoon pohjalta toimiva Tempo on räätälöity vastaamaan suomalaisten asiakkaidemme tarpeita. Samaan tapaan Odoon oma taloushallinnon järjestelmä ei ole lokalisoitu Suomeen. Tämä tarkoittaa lukemattomien sääntöjen, laskukaavojen ja taloushallinnon käytäntöjen muokkaamista niin yrityksen itsensä kuin Suomen lainsäädännönkin tarpeisiin sopivaksi. Kotimaassa pitkään toimineiden taloushallinnon palveluntarjoajien järjestelmiin on valmiiksi asetettu eri alojen TES:t, lomalaskurit, kilometrikorvaukset ja kaikki muutkin yritysten taloutta koskevat parametrit. Ne myös päivittyvät automaattisesti ilman, että käyttäjän itsensä tarvitsisi niitä muokata. Koska Suomessa yli 60% yrityksistä käyttää Netvisoria, Procountoria tai Visma Fivaldia, on asiakkaan edun mukaista mahdollistaa heille saman työkalun käyttö myös jatkossa. Collapick Tempon kohdalla kompromisseihin ei ole siis tarvetta.

Integroitujen järjestelmien etuna on myös toimiva tukipalvelu: Jos Tempon tai taloushallinnon palvelun kanssa sattuu tulemaan ongelmia, tai käyttäjä ei ole varma miten hänen tulisi tietyissä tilanteissa toimia, tukipalvelut molempiin ovat nopeasti saatavilla. ERP:n suhteen apunasi on Collapickin asiantuntija, kun taas taloushallinnon puolella voit ottaa yhteyttä joko kirjanpitäjään tai taloushallinnon palveluntarjoajaan. Odoon oman taloushallinnon järjestelmän tuntevia tilitoimistoja voi olla myös vaikea löytää, mikä tietysti rajoittaa kilpailuttamisen mahdollisuuksia.

Käyttäjäkokemukset puhuvat integraation puolesta

Vuonna 2021 toteutettu, kirjanpitäjille suunnattu käyttäjäkysely osoitti selvästi, että kirjanpidon erikoisohjelmat ovat kaikilla osa-alueilla vahvempia kuin ERP-järjestelmien omat taloushallinnon työkalut. Käyttäjiltä kysyttiin mielipidettä järjestelmän helppokäyttöisyydestä, raportoinnista, hinta-laatusuhteesta, tukipalveluista, yhteiskäyttötoiminnoista ja työskentelyn tehokkuudesta. Vaikka mukana oli ERP-järjestelmiä, joihin on kehitetty kirjanpidon ohjelmistoja tai laajennuksia, eivät ne yltäneet samalle tasolle kirjanpitoon erikoistuneiden järjestelmien kanssa. Erityisen huomionarvoinen seikka on myös se, että kirjanpidon erikoisohjelmat ovat lähes poikkeuksetta edullisempia kuin ERP-järjestelmien vastaavat ratkaisut.

Juuri tästä syystä tarjoamme asiakkaillemme parhaan ratkaisun molemmilla osa-alueilla: Collapick Tempon moottorina toimiva Odoo on kansainvälisesti laajalle levinnyt ja erittäin suosittu ERP-järjestelmä mm. helppokäyttöisyyden, kustannustehokkuuden, monipuolisuuden ja erityisesti työtä tehostavien ratkaisujen ansiosta. Kun Tempoon integroidaan vastaavalla tavalla mainetta niittänyt taloushallinnon ohjelmisto, kuten Netvisor, käyttäjän ei tarvitse tehdä kompromisseja millään osa-alueella.

Collapick Tempo tarjoaa parhaan kokonaisuuden

Teknologisesti erinomainen Odoo toimii Tempon pohjalla hyvästä syystä – avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisössä on yli 22 000 kehittäjää ympäri maailmaa, mikä takaa aina ajantasaisen ja vakaan ohjelmiston. Olemme myös itse kantaneet kortemme kekoon Odoon kehittämisessä, sillä osaavana ohjelmistotalona käytämme ammattitaitoamme uusien ominaisuuksien kehittämiseen, tarkastamiseen ja käyttöönottoon. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet teollisuuden ja tukun tarpeisiin parhaiten vastaavan ERP-kokonaisuuden, joka toimii virtaviivaisesti kaikissa tuotannon vaiheissa aina materiaalien tilauksesta tuotantoon ja loppuasiakkaiden laskutukseen. Kehitysvaiheessa kuuntelemme kaikkien henkilöstötasojen edustajia, jotta voisimme helpottaa ja tehostaa jokaista työvaihetta. Collapick Tempo mahdollistaa integraatiot paitsi taloushallinnon ohjelmistojen kanssa, myös EDI-yhteyksiin, nestaukseen ja suunnitteluun. Viimeisimpänä rajapintayhteys löytyy Lemonsoftin kanssa. 

Aidosti mobiili ratkaisu on käytettävissä kaikilla laitteilla, myös etäyhteydellä. Tuotannon, varastoinnin ja huollon helppokäyttöliittymät tehostavat työskentelyä ja järjestelmien välinen informaatio liikkuu myös integraatioiden välillä nopeasti ja saumattomasti.

Jos haluat kuulla tarkemmin virtaviivaisesta ERP:n ja taloushallinnon työkalujen yhdistämisestä, ota meihin yhteyttä!