Collapick

Avoimen lähdekoodin ERP on usein edullisin ja turvallisin valinta

Avoimen lähdekoodin ERP / Julkaistu 10.2.2023
Asiantuntija Arttu Tapio
Lukuaika 6min

Collapick Tempo on teollisuuden, tukun ja huollon ERP-järjestelmä, jonka moottorina toimii avoimeen lähdekoodiin perustuva Odoo. Avoimen ja suljetun lähdekoodin järjestelmien välillä käydään usein keskustelua, ja molemmille järjestelmille on yhä kysyntää. Avoimen lähdekoodin järjestelmät kuitenkin ovat ottamassa yhä tukevampaa jalansijaa vuosi vuodelta, eikä suotta.

Mitä avoin lähdekoodi tarkoittaa ERP-järjestelmien kohdalla?

Avoin lähdekoodi itsessään tarkoittaa sitä, että ohjelmistoon ja sen kehittämiseen on pääsy hyvin suurella määrällä ihmisiä, eikä sitä ole rajattu vain yhden yrityksen seinien sisäpuolelle. Maailmanlaajuinen yhteisö kehittää jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia, laajennuksia ja muutoksia, joista suosituimmat tai kysytyimmät lisätään uusiin Odoon versioihin. Koko yhteisön tavoitteena on kuitenkin luoda maailman paras ja kustannustehokkain ERP-järjestelmä.

Collapick Tempon moottorina toimivalla Odoolla on siis vahva kehittäjäyhteisö, jonka ytimessä toimii Odoo Community Association. Tämä yhteisö koostuu eri alojen järjestelmäasiantuntijoista, jotka käyvät avointa keskustelua eri toimialojen tarpeista. Esille nouseviin tarpeisiin kehitetään jatkuvasti uusia laajennusmoduuleita, jotka ovat usein käyttäjille ilmaisia.Collapick Temposta tutut varastonhallinnan sekä myynnin ominaisuudet ovat alunperin lähtöisin meidän asiakkailtamme, mutta samankaltaisia lisäyksiä on kehitetty myös Odoo-yhteisön toimesta.

Mitä etua avoin lähdekoodi tarjoaa?

Lähes poikkeuksetta ERP-järjestelmiin on tehtävä asiakaskohtaista räätälöintiä, jotta kaikki vaadittavat toiminnallisuudet saadaan käyttöön, mutta samanaikaisesti turhat ominaisuudet karsitaan pois. Jos asiakas toivoo, että jokin ERP:n toiminnallisuus toteutetaan eri tavalla, avoimen lähdekoodin järjestelmissä sen on usein joku jo ehtinyt kehittää valmiiksi. Koska kyseessä on maailmanlaajuinen järjestelmä ja yhteisö, otanta loppukäyttäjistä on monin verroin suurempi kuin esimerkiksi Suomessa.

Jos tarve tai ongelma on täysin uusi, Collapickin asiantuntijoilla on vaadittava osaaminen uusien ominaisuuksien kehittämiseksi. Asiakas ei joudu siis maksamaan kalliista lisensseistä tai käynnistämään pitkällistä kehitysprojektia, mikä on monien suljettujen järjestelmien haasteena. Suljetuissa järjestelmissä ominaisuuksien luominen tai toiminnallisuuksien muuttaminen ei onnistu ilman järjestelmän toimittajaa, mikä on paitsi työlästä, myös kallista. Pahimmassa tapauksessa asiakas joutuu muuttamaan omaa toimintaansa vastaamaan järjestelmän ominaisuuksia, eikä toisin päin. Odoo App Storessa puolestaan on lukemattomia yritysten sekä yksityishenkilöiden luomia moduuleita ja integraatioita rajapintayhteyksien muodostamiseen. Yksi esimerkki on Collapick Tempoon saatavilla olevat lisälaajennukset rahtijärjestelmiin, jotka on kehitetty asiakkaidemme tarpeisiin.

Onko avoimen lähdekoodiin pohjautuva järjestelmä turvallinen?

Avoin lähdekoodi on avoin kehittäjille, mutta se ei tarkoita, että järjestelmässä olisi tietoturva-aukkoja. Meille Collapickilla on tärkeää, että asiakkaidemme tietoturva ei vaarannu, minkä vuoksi Collapick Tempo toimii juurikin Odoon alustalla. Tietoturvalliset palvelimet estävät valtaosan murtoyrityksistä, mutta Odoon kehittäjät kehittävät ominaisuuksien lisäksi myös järjestelmän tietoturvaa. Suosittelemme asiakkaillemme kaksivaiheista tunnistautumista kuten Google Authenticatoria, jonka käyttöönotto on vaivatonta ja sen tuoma lisäturva on vertaansa vailla.

Koska Odoo muiden avoimen lähdekoodin järjestelmien tavoin on verkkopohjainen alusta, toimii pilvipalvelu eräänlaisena varajärjestelmänä.  Suljetun lähdekoodin järjestelmien kompastuskivenä on usein yrityksen sisäisen palvelimen haavoittuvuus, mutta myös viime vuosina yleistynyt etätyöskentely, sillä suljetut järjestelmät on usein rajattu tietyille IP-osoitteille, eikä mobiiliverkossa tai kesämökiltä työskentely näin ollen välttämättä ole mahdollista. Collapick Tempo on siis joustavaan työskentelyyn kehitetty ERP-kokonaisuus, joka mahdollistaa tiimien välisen työskentelyn fyysisestä sijainnista riippumatta.

Miksi en lataisi Odoo ERP:tä ilmaiseksi?

On totta, että Odoo tarjoaa ilmaisen perusversion, joka on kenen tahansa ladattavissa. ERP-järjestelmät vaativat kuitenkin aina tapauskohtaista räätälöintiä, ja niin sanottu raakaversio vaatii runsaasti töitä, jotta se soveltuisi parhaalla tavalla juuri sinun yrityksesi toimintaan. ERP:n muokkaaminen vaatii ERP-asiantuntijan, taitavan koodarin joka tuntee Odoon järjestelmät, sekä Odoosta kokemusta keränneen käyttäjän, jotta lopputulos olisi tyydyttävä.

Me Collapickillä olemme nähneet paljon erilaisia tuotantoprosesseja ja rakentaneet niille jokaiselle juuri oikeanlaisen järjestelmäkokonaisuuden Collapick Tempon avulla. Ammattitaitoiset ERP-asiantuntijamme sekä etevät koodarimme tuntevat sekä yritysten prosessit että Odoo ERP:n sadat konfiguraatioasetukset, joten osaamme räätälöidä yrityksellesi virtaviivaisen järjestelmän, joka ei sisällä turhia vaiheita tai ominaisuuksia. Collapick Tempo sisältää myös kehittämiämme hyödyllisiä lisäosia, jolloin niitä ei tarvitse konfiguroida uudelleen asiakkaan toimesta.

Collapick on myös läheinen kehittäjäkumppani yrityksen prosessien osalta. Koska tunnemme sekä tuotantoprosessit että ERP-järjestelmät, kykenemme antamaan myös kehitysehdotuksia asiakkaan prosessien parantamiseksi. Näin pystymme muuttamaan työn tehokkaammaksi ja toimitusketjun virtaviivaisemmaksi laadukkaan ERP:n avustuksella.

Jos minulla on ongelmia ERP-järjestelmän kanssa, kuka voi auttaa?

Collapickillä on käytössä oma tukipalvelu, jossa tiketöinti tapahtuu sähköpostitse ja asiakkaan ongelma tulee laajan tiimin tietoon samanaikaisesti. Ohjaamme tukipyynnön aina oikealle henkilölle, jolla on eniten asiantuntemusta aiheesta, kuten tuotanto, varastointi, myynti tai laskutus. Asiakas saa tämän jälkeen kuittauksen, että ongelma on selvitettävänä ja useimmiten se ratkeaa vuorokauden sisällä. Erittäin harvoin vastaan tulee ongelmia, joita emme olisi jo joskus ratkaisseet itse, tai joita Odoo-yhteisön jäsenet eivät olisi ratkoneet ja raportoineet niistä muille yhteisön jäsenille. Pystymme myös näkemään tapahtumaketjun, mikä on johtanut ongelmaan, jolloin ongelman ratkaiseminen vaatii vähemmän tutkimustyötä ja asiakas saa nopeammin kuittauksen ratkaistusta ongelmasta.

Paras tapa raportoida ongelmasta on ottaa kuvakaappaus ERP-järjestelmästä, jolloin asiantuntijamme näkevät heti, missä vaiheessa ongelma esiintyy ja missä sen todennäköisin ratkaisu piilee – jo yhdellä silmäyksellä. Tämä on myös asiakkaalle helpompi tapa raportoida sen sijaan että yrittäisi kuvailla sanallisesti ongelmaan johtanutta tapahtumaketjua.

Collapick Tempoa kehittäessämme olemme luonnollisesti ajatelleet, miten järjestelmää tulisi käyttää, mutta myös sitä, miten monin eri tavoin sitä voisi käyttää. Näin ratkaisemme mahdolliset ongelmat jo kehitysvaiheessa, ennen kuin itse ongelmaa ehtii edes syntyä. Sama toimintamalli on myös Odoo Community Associationin käytössä. Niin sanotuilla “worst case scenario” -kokeiluilla löydetään aukkoja järjestelmästä, integraatioista ja moduuleista, ja päivitysten tekeminen ajallaan pitää näin ollen järjestelmän kunnossa.