Collapick

Ohjelmisto ratkaisuna huollon ja kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Huolto-ja kunnossapito / Julkaistu 10.2.2023
Lukuaika 3min

Huollon- ja kunnossapidon sudenkuopista fokus ennakointiin ja kokonaisuudenhallintaan

Huollon ja kunnossapidon hallinta sisältää useita sudenkuoppia aina ajan, vaivan ja rahan tuhlaamisesta laiterikkoihin ja liiketoiminnan keskeytyksiin. Huolloista ja kunnossapidoista ei muisteta tehdä kirjauksia tai ne ovat puutteellisia. Välttämättä käytössä ei ole mitään kunnossapidon ylläpitoon sopivaa järjestelmää, jolloin tieto on pirstaloituneena useiden järjestelmien ja henkilöiden taakse. Tietoa tulee paljon, ja sitä pitäisi priorisoida kiireellisyys- ja tärkeysjärjestykseen sekä ohjata eteenpäin oikeat työt, oikeille tekijöille. Yhä useampi toimija painii ikääntyneen kaluston kanssa ja yllätyksenä ilmestyvät laiterikot häiritsevät tuotantoa ja aiheuttavat kustannuksia. Pahimmillaan huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet ovat pelkkää tulipalojen sammuttelua, vaikka tekemisessä tulisi tähdätä ennakoiviin toimenpiteisiin.

Näihin haasteisiin ratkaisuna tarjotaan erilaisia ERP-alustoja, ohjelmistoja ja järjestelmiä, jotka ovat usein laajoja, koko yrityksen kattavia toiminnanohjausratkaisuja. Ne vaativat isoja investointeja, pitkiä suunnitteluprosesseja ja kankeita käyttöönottoja, puhumattakaan laskun loppusummasta. Sen sijaan että yrityksesi ammattilaiset käyttävät kapasiteettiaan kaiken muistamiseen ja järjestämiseen jatkuvassa kiireessä, voisi kokonaistilanteen hallinnan siirtää suosiolla huolto-ohjelmiston hoiviin.  Kokonaisuudenhallinnan merkitys korostuu erityisesti silloin, kun huoltotoimenpiteitä ei tehdä ainoastaan itselle vaan myös asiakkaille.

Collapick Tempo huolto - ketterä täsmäratkaisu huollon haasteisiin

Halusimme tarjota huoltoon- sekä kunnossapitoon kevyen työkalun, joka vastaa kenttäolosuhteiden haasteisiin, ja vapauttaa aikaasi rutiinitöistä yrityksen ydintehtäviin. Voit käyttää Tempo huoltoa esimerkiksi työnohjaukseen, huoltotöiden raportointiin ja priorisointiin, laitetietojen hallintaan, sekä kunnossapidon kustannusseurantaan. Ohjelmisto tarjoaa aina ajantasaisen tiedon yhdestä paikasta, ajasta ja paikasta riippumatta. Käytät sitä kätevästi työn lomassa, täysin mobiilisti selaimella.

Tempo huollon helppokäyttöliittymien avulla ohjelmistoa voidaan hyödyntää sekä sisäisiin- että ulkoisiin huoltotarpeisiin, ja se skaalautuu eri kokoisille yrityksille sekä toimialoille. Se on myös muokattavissa asiakaskohtaisesti tarpeen mukaan – sillä tiedämme, että samanlainen ohjelmisto ei taivu kaikkien yritysten prosesseihin sellaisenaan. Pyrimme siihen, että koko Tempo tuoteperheen eri osasten – kuten Tempo huollon hankkiminen ja käyttäminen – olisi sinulle mahdollisimman helppoa ja suoraviivaista, siksi sitä kehitetään jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kevyt, moderni ja modulaarinen Tempo huolto on käyttöönotettavissa yksin tai nykyisen ERP- järjestelmäsi kylkeen, ja sitä voidaan laajentaa yrityksesi kasvun ja tarpeiden mukaan muilla Tempo tuoteperheen moduuleilla.

Huolto-ohjelmistolla merkittäviä hyötyjä liiketoimintaan

Ajantasaisesti huollettu kalusto pidentää laitteiden elinikää, pitää lopputuotteiden laadun suunnitellulla tasolla, säilyttää arvoaan ja mahdollistaa sujuvan työskentelyn ilman häiriöitä. Huoltotöiden käsittelyn, työnohjaamisen ja seurannan automatisointi säästää aikaa, vaivaa ja rahaa, sekä vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Oma huollon sujuvuus on kilpailuetu, sillä se vähentää ulkoisen korjausavun tarvetta sekä lisää yrityksen toimintavarmuutta, kun häiriötilanteet saadaan taklattua ennen kuin ne näkyvät loppuasiakkaille.

Selaimessa mobiilisti toimiva ohjelmisto ei vie asiakkaan päässä kaistaa, ja se tuo toimintaan läpinäkyvyyttä helpottaen päivittäistä kenttätyöskentelyä ja reagointia. Tiedon etsiminen ja raportointi on helpompaa ja nopeampaa, kun huoltohistoria, laitekuvat, korjaus-, ja turvallisuusohjeet sekä tarvittavat varaosa-, ja materiaalitiedot ovat ajan tasalla yhdessä paikassa. Huolto-ohjelmiston avulla myös tiedonkulku helpottuu, sillä oikeat viestit saadaan oikeille ihmisille, oikeaan aikaan, oikeasta asiasta.

Ajankäytön optimoimiseksi huoltotehtäviä pystytään aikatauluttamaan hiljaisemmille hetkille tai vastaavasti lykätä kiireettömiä huoltotehtäviä pois kiireellisten töiden tieltä. Työnohjaaja saa kaikki resurssit käyttöönsä mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämällä työnjohdon näkymää töiden ennakointiin ja suunnitteluun.