Collapick

Helppokäyttöinen ERP teollisuuteen -hankeen avulla vipuvoimaa Collapick Tempo ERP-järjestelmän kehittämiseen sekä apua kansainvälistymisen suunnitteluun

Ajankohtaista / 27.9.2023
Lukuaika 5 min

Syy miksi olemme olemassa ja mitä haluamme yritystoiminnallamme saavuttaa, on halu nostaa suomalaisten työniloa ja liiketoiminnan tehokkuutta erinomaisen ohjelmiston avulla. Siksi lähdimme mukaan hankkeeseemme “Helppokäyttöinen ERP teollisuuteen”, johon saadun EU-rahoituksen avulla kehitimme käyttäjäystävällisen ERP-ratkaisun Odoo-alustan päälle. Osana hanketta toteutimme markkinatutkimuksen, jossa kartoitimme liiketoimintamme kansainvälistymispotentiaalia tulevaisuuden varalle.

Hankkeen järjestelmäkehityksellä modulaarinen, skaalautuva sekä integroitava ERP, sekä kartoitus kansainvälistymisestä pohjoismaihin

Projektimme tavoitteena oli luoda järjestelmä, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden käyttöönottaa ERP nopeasti ja vaivattomasti. Valitsimme tuotteemme perustaksi Odoo liiketoiminta-alustan sen monipuolisuuden ja joustavuuden vuoksi, joka mahdollistaa myös räätälöityjen toiminnallisuuksien integroinnin liiketoimintaprosesseihin.

Hankkeessa järjestelmäkehityksen avaintekijöinä toimivat seuraavat osa-alueet:

 1. Käyttäjäystävällisyys
  Keskeisenä huomioitavana tekijänä järjestelmän käyttäjäkokemus. Kehitimme selkeän ja intuitiivisen käyttöliittymän, joka on nopea oppia sekä ottaa käyttöön.

 2. Modulaarisuus
  Rakensimme ERP-järjestelmän modulaarisesti koko liiketoiminnan kattavista palikoista, jolloin yritykset voivat valita tarpeisiinsa sopivat osat, ja laajentaa järjestelmää tarpeen mukaan.

 3. Integrointi

  Kehitimme tuotannon MES-järjestelmän sekä helppokäyttöliittymämme, joihin integroimme Odoo liiketoiminta-alustan tärkeimmät osa-alueet, kuten varastonhallinnan, taloushallinnon, myynnin ja asiakkuudenhallinnan saumattomasti yhdeksi kokonaisuudeksi.

 4. Koulutus ja tuki
  Haluamme tarjota asiakkaillemme kattavaa koulutusta ja tukea, jotta he voivat hyödyntää ERP-järjestelmäkokonaisuuttaan tehokkaasti, sekä saavuttaa sen avulla liiketoimintansa tavoitteita.

 5. Skaalautuvuus
  Järjestelmä on suunniteltu skaalautumaan yrityksen kasvun mukana, joten se sopii niin pienille Startup-yrityksille, kuin suurille monikansallisille yhtiöille.

Hanke mahdollisti kehitystyön myös kansainvälisyyttä silmällä pitäen, sillä toisena tavoitteena kartoitimme uuden tuotteemme ja yrityksemme kansainvälistymispotentiaalia pohjoismaissa. Alustan valinnan lisäetuna voidaan pitää sitä, että Odoo on teknisesti moderni – mutta myös kansainvälinen liiketoiminta-alusta, joka omaa miljoonia käyttäjiä ympäri maailman. Hankkeen avulla oli mahdollista selvittää, voidaanko Odoon päälle kehittämäämme tuotetta sekä sovelluksia myydä myös ulkomaille järjestelmäkehityksen jälkeen.

Hankkeen osana toteutettu kartoitus auttoi muun muassa selvittämään, miten pohjoismaisissa yrityksissä käytetään nykyisiä ERP järjestelmiä, sekä tehdään kansainvälistä kauppaa. Asiantuntijoiden avustuksella tutustuimme myös kansainvälisen kentän pelisääntöihin ja lainalaisuuksiin. Yrityksen markkinapotentiaalin kartoittaminen on tärkeää, sillä ilman asianmukaista markkinatutkimusta yrityksellä ei ole edes kuvitteellista mahdollisuutta laajentua ulkomaille. 

EU-rahoituksella tarvittavat resurssit sekä asiantuntemus monimutkaisen ERP-teknologiahankkeen toteuttamiseksi

EU-rahoituksella tarvittavat resurssit sekä asiantuntemus monimutkaisen teknologiahankkeen toteuttamiseksi

Hankkeemme onnistuminen oli merkittävästi riippuvainen EU-rahoituksesta, joka mahdollisti tarvittavien resurssien ja asiantuntemuksen saatavuuden. Hanke tuki kehitystyötämme ja auttoi varmistamaan, että voimme tarjota yrityksille mahdollisimman laadukkaan ja kilpailukykyisen ratkaisun. Tämä osoittaa, kuinka yhteistyö ja resurssien yhdistäminen voivat tuoda merkittävää lisäarvoa liiketoiminnan kehittämisessä.

Odoo on Tempo-tuotteemme moottori, jonka ympärille olemme rakentaneet kaikki ne toiminnallisuudet ja ominaisuudet, mitä olemme oppineet asiakkaidemme tarvitsevan. Ilman EU-rahoituksella tuettua tuotekehitystä emme olisi päässeet siihen pisteeseen missä olemme tänä päivänä, eikä toteutuksemme olisi niin vaikuttava, kuin mitä se hankkeen avustuksella on. Tämä projekti kuvaa erinomaisesti sitoutumistamme, sillä haluamme tarjota yrityksille innovatiivisia ja helposti käyttöönotettavia ratkaisuja liiketoimintansa tehostamiseksi.

Odoo-pohjainen ERP-järjestelmä tarjoaa kilpailuetua, sekä auttaa yrityksiä keskittymään ydintoimintaansa. Kilpailuedun nimissä se tarjoaa uuden teknologisen ratkaisun, johon myös ulkopuolisten palveluiden integrointi on helppoa. Kansainvälistymistä se tukee esimerkiksi erittäin monipuolisten kielivalintojensa avulla, joita useissa kilpailevissa  järjestelmissä ei ole saatavilla. Kansainvälinen alusta tarjoaa tietotaitoa ja ymmärrystä järjestelmästä ympäri maailman, sekä virallisia Odoo-partnereita hyödynnettäväksi. Myös Tempo on kehitetty universaaliksi – esimerkiksi sen helppokäyttöliittymät voidaan käyttöönottaa konepajoilla Norjassa, Saksassa ja Ruotsissa siinä missä Suomessakin. 

Hankkeen kokonaiskustannukset ylittivät alkuperäisen budjetin, joka osoittaa, kuinka monimutkaiset teknologiahankkeet voivat vaatia enemmän resursseja kuin alkuperäisissä suunnitelmissa on arvioitu. Ymmärsimme kuitenkin, että järjestelmäkehitykseen ja kansainvälistymisen suunnitteluun kannattaa panostaa. Ylittämällä budjetin varmistimme, että lopputuloksena oli erinomainen ja kilpailukykyinen ERP-ratkaisu, joka hyödyttää laajaa joukkoa yrityksiä, sekä tukee oman liiketoimintamme kasvua.

Julkisen rahoituksen osuus hankkeestamme oli merkittävä, sekä ratkaisevan tärkeä projektimme onnistumisen kannalta. Se auttoi kattamaan kehitystyön ja asiantuntemuksen kustannukset sekä budjetin ylittäneet kulut. Julkisen rahoituksen avulla projekti saatettiin onnistuneesti päätökseen.