Collapick

CoPaint: Tuotantoprosessin digitalisointi Collapick Tempo -Odoo ERP:llä

Asiakastarina / Julkaistu 29.4.2024
Lukuaika 5 min

CoPaint on Suomen suurimmassa teollisuuskylässä Nivalassa toimiva teollisuusmaalaamo, jonka asiakkaita ovat teollisuusyritykset, jotka valmistavat koneiden ja laitteiden maalattavia osia. Yrityksellä on käytössään Collapick Tempo Teollisuuteen, sekä laskutusintegraatio Visma Fivaldiin. Tässä artikkelissa kokemuksistaan kertoo yrityksen perustaja sekä toimitusjohtaja Joni Niemi-Korpi.

Yritys:
CoPaint Oy

Verkkosivusto:
https://www.copaint.fi/

Tuotteet:
Collapick Tempo Teollisuuteen, Visma Fivaldi-integraatio, asiakaskohtaiset muokkaukset

Toimiala:
Hiekkapuhallus ja maalaus

CoPaint maalaa metalli- ja muovituotteet osana teollisuuden alihankintaketjua

CoPaint toimittaa alihankkijana, eli toimii asiakkailleen rahtimaalaamona. Yritys hiekkapuhaltaa ja märkämaalaa esimerkiksi ajoneuvo-osia sekä erilaisia osakomponentteja, ja on erikoistunut kappaleiden sarjakäsittelyyn linjastoissa. Niemi-Korven mukaan vakituisilta asiakkailta tulee maalattavaa säännöllisesti, tyypillisimmin esimerkiksi erilaisia koneenrakennuskomponentteja. ”Sitten on jonkin verran tällaisia projektiluontoisempia maalauksia, jossa asiakas esimerkiksi kysyy tarjouksen jollekin tietylle tuote-erälle. Pääsääntöisesti ne ovat tuotteita, joita tulee vuositasolla tietty määrä yksiköitä, ja ne maalataan jollakin eräkoolla”.

Niemi-Korven lisäksi yrityksessä työskentelee kaksi työntekijää. Toimintaa on tarkoitus laajentaa kevään aikana ja tavoite onkin, että yrityksessä työskentelisi vuoden 2024 loppuun mennessä neljä tai viisi henkilöä. Järjestelmän käyttöönoton aikaan marraskuussa 2023 CoPaint muutti noin viisi kertaa isompiin, uusiin tiloihin. Esimerkiksi tuotteiden esikäsittelyn hiekkapuhallus- tai raepuhallusvaihe toteutettiin ennen ulkokatoksessa sään armoilla, mutta nykyään sille on varattu sisätiloista oma kammionsa. ”Se parantaa paljon toimitusvarmuutta sekä viihtyvyyttä. Oli nimittäin kova haaste työskennellä ulkona vesisateessa tai kovilla pakkasilla” Niemi-Korpi summaa.

Copaintin tavoitteena manuaalisen työn automatisointi, sähköinen tiedonhallinta, sekä virtaviivaisempi laskutusprosessi

Ennen järjestelmän hankintaa sama työ tehtiin paperilla ja käsityönä, esimerkiksi kirjausten suhteen. ”Kun meille tuli tuotteita maalattavaksi, tilaus tuli pääsääntöisesti sähköpostiin, jonka tulostin PDF-tiedostona, tai tuotteiden mukana tuli tilauslähete. Niiden avulla tuotteet käsiteltiin ja dokumentoitiin paperille sitä mukaa, kun tuotteita valmistettiin. Oli oltava todella tarkka siitä, että kaikki paperit pysyvät tallessa, ja kaikki tuotteet tulee laskutettuna kokonaisuutena” Niemi-Korpi kuvaa. 

Manuaalisten kirjausten ja laskutuksen hitauden lisäksi tuotetiedot sekä muut tiedostot oli lajiteltuna kansioihin sekä pilvipalveluun. “Kun teemme tuotteelle pintakäsittelyt, niissä on aina tietty sävy, tietty maalivalmistaja ja tietty esikäsittely. Kaikki nämä pitää olla helposti saatavilla olevaa tietoa. Eli aikaisemmin meille tuli tiettyjä tuotteita joissa sävyt sekä maalivalmistaja vaihtelivat eri tilausten mukaan. Jopa kesken maalauksen saattoi hiipiä sellainen epävarmuus, että enhän sekoittanut sitä sävyä jonkun vanhan tilauksen kanssa, että muistanko väärin. Silloin oli palattava tietokoneelle varmistamaan. Tai sitten saattoi olla, ettei tilauksessakaan ollut sitä tietoa, vaan se on ollut tarjouspyyntövaiheessa dokumentoituna pilvipalveluun, johon vain minulla on pääsy. Tiedon etsiminen oli vaivalloista ja aikaa vievää” Niemi-Korpi kertoo. 

Niemi-Korven mukaan Collapick Tempolla saavutettiin sille asetetut tavoitteet. “Mitä tuotteelta hain, niin tämä järjestelmä täytti ehdottomasti ne tarpeet. Pääsin eroon manuaalisista kirjauksista, ja nyt kaikki paperit löytyvät siististi järjestelmästä, eikä tarvitse enää epäillä niiden hukkuneen. Tiedon pitää olla helposti saatavilla sekä säilytettävissä, ja tähän järjestelmä on auttanut eniten. Se tuo tekemiseen sellaista varmuutta. Nyt tieto saadaan kulkemaan koko ajan tuolla tuotannonohjausjärjestelmässä, tuotteisiin liittyvät tiedot saadaan tuotekorteille, ja lisättyä helposti tuotekohtaista dokumentointia. Lisäksi hyödynnämme valmistustilauksen tulosteita, eli tulosteet otetaan mukaan erään, ne kulkevat mukana tuotteen valmistusvaiheessa, ja voit nopeasti luntata siitä esimerkiksi oikeat sävyt. Pelkistetty, mutta tärkeä esimerkki. Asiakas haluaa tuotteet tietyllä värillä ja kaikki erityisvaatimukset voidaan huomioida jo siinä vaiheessa kun teen myyntitilauksen järjestelmään asiakkaan tilauksen perusteella. Siihen ei tarvitse enää palata muuta kuin varmistaakseen, mutta se asia tehdään ikään kuin kerran”.

CoPaintin järjestelmäkumppaniksi valmistavaan teollisuuteen optimoitu, monipuolisesti muokattava Collapick Tempo -Odoo ERP

Collapick valikoitui palveluntarjoajaksi perinteisen järjestelmävertailun, mutta myös yhteistyökumppanin Odoo-kokemuksen ansiosta. ”Meillä oli muutamia vaihtoehtoja – pari yksinkertaista ohjelmistoa, joiden käyttöönotto olisi ollut aika suoraviivaista, ja toisaalta jokunen muunneltava järjestelmä. Collapick Tempo oli vaihtoehdoista monipuolisin tulevaisuutta ajatellen – järjestelmä joka kantaa vielä monen vuoden päästäkin, ja on vietävissä haluttuun suuntaan suhteellisen keveillä muutoksilla. Yhteistyökumppanillani oli Odoo, ja sitä kautta rupesin selaamaan Suomen Odoo-partnereita. Vertailin eri partnereiden tarjontaa ja Collapick on tuotantoteollisuuteen suunniteltu järjestelmä. Se oli oikeastaan se ratkaisevin tekijä”.

Projektin aikataulua venytettiin tarkoituksella yrityksen muuton vuoksi, jotta työmäärä pysyi kohtuullisena, ja yritys ehti käymään läpi tarvittavia käyttöönottotoimenpiteitä. Koska Niemi-Korvelle ERP-järjestelmä oli ensimmäinen, kartoitettiin yrityksen tarpeita ja järjestelmätoiveita koko projektin ajan. ”En osannut odottaa järjestelmältä mitään, en tiennyt mitä oikeasti tarvitsen, tai mitä ominaisuuksia järjestelmässä on tai ei ole. Kun järjestelmää pääsee käyttämään, tulee esille, miten järjestelmä todellisuudessa käyttäytyy, ja miten joku asia kannattaisi tehdä. Itsellä on kova kiinnostus ymmärtää, miksi joku asia toimii kuten toimii, ja haluan löytää siihen sellaisen itselle toimivan tavan käyttää sitä”.

Asiakkaat odottavat CoPaintilta dokumentointia, erilaisia mittapöytäkirjoja, tuotekohtaisia koodeja ja määriä, tuotteeseen liittyviä variaatiota, lähetteiden paikkansapitävyyttä sekä sitä, että tuotteet on maalattu oikeilla väreillä. Järjestelmää on näiden toimintojen osalta muokattu Niemi-Korven toiveita vastaaviksi, jotta järjestelmän käyttö olisi mahdollisimman helppoa ja sujuvaa.  “Ongelmiin pyritään aina löytämään ratkaisut, ja projektipäällikkö on tehnyt paljon töitä sen eteen, että toiminnallisuudet on saatu sellaisiksi kuin olen halunnut” Niemi-Korpi kiittelee.

Collapick Tempolla nopeutta ja selkeyttä CoPaintin prosesseihin

Isossa kuvassa Niemi-Korpi on järjestelmään tyytyväinen. ”kun koko ERP-järjestelmää ja talousintegraatiota miettii kokonaisuutena, niin pystyn ehdottomasti suosittelemaan. Järjestelmässä on hyvää sen monipuolisuus, vaihtoehtoiset tavat tehdä erilaisia asioita, sekä muokattavuus – jolloin järjestelmään on lisättävissä toiminnallisuuksia omien toiveiden pohjalta”.

ERP-järjestelmä on tuonut nopeutta yrityksen toimintaan. “Katson aamulla tai työpäivän päätteeksi tilaukset läpi, ja teen niistä itselle valmistustilauksen. Sitten järjestelmästä otetaan ulos tulosteet, jotta valmistukset saadaan eräkohtaisesti ihan paperillekin. Prosessi pysyy alusta loppuun selkeämpänä. Jos miettii aikaisempaa tilannetta, kun olin täällä yksin tai yhden työntekijän kanssa, minun on pitänyt koko ajan alusta loppuun asti tietää, mitä yrityksessä tehdään ja millä tehdään. Enää ei tarvitse tietää kaikkea, vaan tieto siirtyy järjestelmän avulla osaksi automaattista prosessia, ja se vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta” Niemi-Korpi kiittelee.

Kun työtä tehdään tuotantotiloissa, on järjestelmää pystyttävä käyttämään myös mobiilisti. Yritys on ottanut käyttöönsä tabletit, joista seurataan erityisesti MRP ja kanban -näkymiä, tehdään vastaanotot, leimataan työt sekä merkataan tuotteet toimitetuiksi. Järjestelmä saa Niemi-Korvelta kiitosta myös esimerkiksi tuoterakenteen ja automaattisen tiedonkeruun osalta. “Mielestäni tässä on hyvä tapa osaluetteloiden luontiin – yksinkertainen, mutta antaa tuotteelle kustannushinnan riittävän tarkasti.  Lisäksi Tempo kerää monipuolisesti dataa, mitä pystyy hyödyntämään tulevaisuudessa. Voit hyödyntää tuotteissa myös tarjouslaskentaa käyttämällä olemassa olevaa tietoa, mikä on hyvä varsinkin samankaltaisten tuotteiden kohdalla.” 

Tulevaisuuden toiveet ja odotukset kiteytyvät siihen, että tuote kasvaa yhdessä yrityksen kanssa. ”Kun toimintamme tulee tulevaisuudessa pikkuhiljaa muuttumaan, myös tuote kehittyy meidän tarpeidemme mukaan”.