Collapick

Tuotannon tehostaminen Collapick Tempo ERP:n avulla

ERP / Julkaistu 12.5
Lukuaika 4 min

Yrityksen kilpailukykyyn vaikuttaa suuresti tuotannon ja muiden toimintojen tehokkuus. Tuotannonohjauksen tehostaminen ja toimintojen virtaviivaistaminen vaatii usein muutoksia työmenetelmiin, työvaiheiden optimointia sekä toiminnanohjausjärjestelmän mukauttamista juuri omiin tarpeisiin sopivaksi. Collapick Tempo on Odoo pohjainen ERP-järjestelmä, joka on lähtökohtaisesti suunniteltu tuotannon, huollon ja varastonhallinnan tehokkaaksi työkaluksi, mutta joka on mukautettavissa hyvinkin yksilöllisesti.

Tuotantotyöntekijä tehostamassa toimintaansa Collapick Tempo -Odoo ERP:n avulla

Tempo ERP:n selkeä käyttöliittymä nopeuttaa päätöksentekoa

Tärkeimpien ja usein käytettyjen toimintojen löytäminen helposti ja nopeasti on ollut yksi Collapick Tempon suunnittelun lähtökohdista. Vaikeasti käytettävät järjestelmät voivat hidastaa työskentelyä ja pahimmassa tapauksessa niiden käyttö yksinkertaisesti hylätään huonon käyttömukavuuden vuoksi. Järjestelmän helppokäyttöisyyden vahvistavat myös asiakkaamme: Tuotannon työntekijöiden kouluttaminen Collapick Tempon käyttäjiksi vaatii ainoastaan 15 minuuttia. Selkeä ja visuaalinen käyttöliittymä nopeuttaa päätöksentekoa ja takaa, että tietoa ei tarvitse etsiä ja yhdistellä eri järjestelmien ja välilehtien välillä. Kustomoitava työpöytä koostaa yhteen näkymään eri moduuleista juuri ne tiedot, jotka ovat käyttäjälle hyödyllisimpiä ja joita työssä käytetään eniten. Kun niin sanottu tuottamaton työaika saadaan minimoitua helpommalla ja selkeämmällä käyttöliittymällä, työajan tehokkaampi käyttö tuo muutaman prosenttiyksikön verran säästöä.

Työjonojen hallinta, tuotannon ohjaaminen ja työpisteiden optimaalinen kuormittaminen ovat merkittäviä osia tuottavuuden parantamisessa ja käyttämättömien resurssien välttämisessä. Ruutupaperilla tämä on lähes mahdotonta ja taulukkolaskentaohjelmillakin haastavaa toteuttaa. Tuotannon osalta Collapick Tempo on täynnä hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten selkeä Kanban-näkymä työjonojen hallintaan. Voit seurata työjonojen edistymistä ja kuormittaa töitä työpiste-, kone- tai jopa työntekijäkohtaisesti, tai siirtää töitä laitteelta tai työntekijältä toiselle. Löytämällä tuotannon tyhjäkäyntivaiheet ja optimoimalla työvaiheita tehokkaan ERP-järjestelmän avulla tuotannon tehokkuutta voidaan tehostaa kymmenillä prosenttiyksiköillä.

Suurimman eron työajan säästössä huomaa projekteissa, joissa ERP-järjestelmää ei ole käytetty lainkaan, tai joissa edeltävä järjestelmä on merkittävästi suppeampi, kuten asiakkaamme AM-Koneistuksen tapauksessa:

“Jos 2020-luvulla palaa tuotannonohjausjärjestelmän osalta 1980-luvulle, se on aika iso ero. Kun meille tulee tilaus, se voi sisältää 50 eri tilausriviä eli tuotetta. Ennen kuin tuote oli lähtenyt asiakkaalle, olin käsin kirjoittanut seitsemän kertaa sen koodin järjestelmään. Tänä päivänä en kirjoita sitä kertaakaan. Tilausten käsittelyajasta on nyt noin kolmasosa jäljellä, välttämättä ei edes sitä”, kertoo AM-Koneistuksen tuotantopäällikkö Petri Kuittinen, joka aloitti uuden ERP-järjestelmän käyttöönoton pala kerrallaan yhdessä Collapickin kanssa vuonna 2022.

Mobiili käyttöliittymä tehostaa hallittavuutta

Työpisteillä tapahtuva raportointi on tehty Collapick Tempossa helpoksi: Työntekijöiden näkymä on niin ikään muokattavissa, jotta vain olennaiset toiminnot ovat heti käden ulottuvilla. Poikkeustilanteet, työn leimaus, tarkastuspöytäkirjojen ja mittapöytäkirjojen täyttäminen sekä kuvien ottaminen ja niiden tallentaminen suoraan järjestelmään tapahtuvat helposti ja nopeasti. Mobiilissa ympäristössä myös tulosteiden hallinta ja esimerkiksi lähetyslistojen tai tarrojen tulostaminen tapahtuu suoraan tuotannon tai varaston mobiililaitteilla.

Asiakkaamme Outokummun Metalli oli ennen Collapick Tempoon siirtymistään hallinnut työvaiheita Excel-tulosteiden avulla: “Alkutilanteessa meillä oli vain toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), jossa oli työjonot ja johon leimattiin työt. Emme kuitenkaan saaneet ERPistä vi­suaalista kokonaisnäkymää. Päädyimme tekemään värikoodausta Excelissä ja tulostimme tiedot työnjohdolle. Excelien avulla oli helpompi nähdä, mitkä tilaukset olivat milloinkin tulossa”, Outokummun Metallin ICT-päällikkö Mika Kukkonen kertoo. Uudistuksen myötä tiedot haetaan reaaliajassa suoraan ERP:stä ja tiedot päivittyvät infonäytöille. “Jokaisen ERPistä haetun työn työvaiheet näkyvät nyt kertasilmäyksellä, niiden tilat, mitkä vaiheet on jo tehty, punaisella mikä on myöhässä ja mistä se johtuu, mitkä ovat vielä tänään tehtäväksi suunnitellut työvaiheet jne. Tällainen intuitiivisesti ymmärrettävä näkymä helpottaa kokonaistilanteen hahmottamista ja auttaa ratkomaan mahdollisia ongelmia nopeasti”, Kukkonen jatkaa.

Dokumentointia helpottava ERP arkistoi kaikki eri laitteilla täytetyt dokumentit, raportit ja viestit, mikä vähentää papereiden pyörittelyä. Aidosti mobiili Collapick Tempo ei ole sidottu yhteen IP-osoitteeseen, mikä tekee (useimmista muista ERP-järjestelmistä poiketen) etätyöskentelyn mahdolliseksi. Tiedon siirtymisen tehokkuus ja dokumenttien löytäminen helposti arkistosta vähentävät tiedonhakuun käytettävää aikaa, mikäli dokumentteihin täytyy palata esimerkiksi taloushallinnon parissa.

Automatisoitu ja tehokas ERP-järjestelmä

Ajan säästäminen tuotannon oheistoiminnoissa, kuten raportoinnissa, tehostaa itse tuotantoa merkittävästi. Collapick Tempoa käyttävät asiakkaamme ovat havainneet 20-50% parannuksen tuotannon tehokkuudessa optimoidun ERP-järjestelmän ansiosta. Esimerkiksi varastontäydennystilaukset voidaan automatisoida varastosaldojen ja hankintasääntöjen perusteella, jolloin järjestelmä lähettää tarjouspyynnöt valituille toimittajille automaattisesti. Lyhyesti sanottuna, kaikki mikä voidaan automatisoida, kannattaa automatisoida ajan ja resurssien säästämiseksi.

Collapick Tempossa on vakio-ominaisuutena monipuoliset kalenteritoiminnot, jotka ovat myös ajastettavissa. Määräaikaishuoltojen, tarkastusten, säännöllisten tilauksien ja muiden toimintojen ajastaminen kalenteriin helpottaa tehtävien järjestelyä, jolloin tuotannon, huollon ja varaston koneisto pysyy kaiken aikaa öljyttynä. Käyttäjän vastuulle jää vain ajastettujen toimintojen kuittaaminen ja hyväksyntä.

Automatisoitu järjestelmä vähentää myös inhimillisten virheiden mahdollisuutta, mikä puolestaan johtaa säästöihin pienemmän hävikin muodossa. Työntekijän ei tarvitse merkitä järjestelmään tuotantoon käytettäviä komponentteja tai materiaaleja, vaan järjestelmä hoitaa ne automaattisesti, jolloin ne osataan kuluttaa oikein varastosaldoista. Myös tilausmäärän tilapäinen ylittäminen on mahdollista, sillä järjestelmä osaa joustaa tuotannon vaihtelevuuden ja materiaalimäärien mukaan.

Paperiton järjestelmä takaa aina ajantasaiset piirustukset ja ohjeet, eikä vaarana ole vanhojen piirustusten mukainen tuotanto, mikä myös vähentää hävikkiä, puhumattakaan väärien tuotteiden valmistamiseen käytetystä työajasta.

Yhdistämällä ERP-järjestelmän avulla varaston, huollon ja tuotannon toiminnot säästät merkittäviä summia

Yhdistämällä varaston, huollon ja tuotannon toiminnot säästät merkittäviä summia

Tiedonkulku nopeasti tuotannon, huollon ja varaston välillä on kriittinen osa yrityksen tuotannon kokonaistehokkuutta. Collapick Tempoon voi luoda sääntöjä, jolloin järjestelmä osaa itsenäisesti ehdottaa varastontäydennyksiä tilauskannan ja tuotannon perusteella. Hyödyntämällä Tempo huoltoa Tempo teollisuuden kyljessä myös sisäiset ja ulkoiset huollot voidaan aikatauluttaa ja kirjaukset sekä huoltopyynnöt tehdä mobiilisti. Tuotantoa voidaan kuormittaa huollon aikana muille laitteille tai työpisteille, ja myös varastosaldojen ennakointi sekä huoltokatkon vaikutus varastosaldoihin voidaan laskea tehokkaasti. Huoltojen ennakointi on paras tapa lyhentää huoltokatkoja ja välttää toimitusvaikeudet.

Tilausten käsittelyvaiheessa pystyt tekemään helposti muutoksia kiireellisiin tilauksiin. Tempon avulla saat kattavasti tietoa tuotannon kokonaistilanteesta, näet tarkemmin tilausten prioriteetit sekä hahmotat tuotannon sen hetkiset pullonkaulat, jotka hidastavat tuotantoketjua.

Varaston tehostamisen näkökulmasta katsottuna, pääoman vapauttaminen varaston arvosta mahdollistaa kyseisen pääoman investoinnin yrityksen liiketoimintaan. Kun varaston kiertonopeus lisääntyy ja tehostuu, varastosta vapautuu tilaa tuotteille, osille, komponenteille ja materiaaleille, eikä varastotilaa tarvitse kasvattaa. Kun tuotteita tai materiaaleja ei varastoida pitkiä aikoja, voidaan säästää varastotilojen vuokrakustannuksista.

Työajan optimointi tuotannon ja varastoinnin automatisoinnin kautta vapauttaa työntekijöiden työaikaa sellaisiin tehtäviin, jotka ovat tuottavampia. Jos esimerkkinä käytetään yhden työntekijän täysipäiväisen työpanoksen vaativaa varaston hallinnointia, pelkästään 25% säästö työajan optimoinnin kautta tarkoittaa n. 10 000€ säästöä palkkakuluissa vuosittain. Selkeimmät säästöt työajan suhteen ovat tuotannon ja varaston osalta, sillä helppokäyttöiset ja mobiilisti saatavilla olevat mittapöytäkirjat, kuvat ja ohjeet nopeuttavat tuotantoa. Kun kiertonopeus tuotantoketjussa kohenee, voit yksinkertaisesti myydä enemmän asiakkaillesi samoilla resursseilla.

Mistä 20-50% parannukset tuotannossa koostuvat?

Lupauksemme tuotannon tehostamisesta eivät ole perusteettomia, vaan tulokset ovat peräisin aidoilta asiakkailta. Karkeasti voidaan sanoa, että mikäli käytössä on aiemmin ollut toiminnanohjausjärjestelmä joka on nykykäyttöön liian suppea tai joka on teknologisesti vanhentunut, säästöt kuluissa ja parannukset tuotannossa ovat 20-30% luokkaa. Tämäkin on tietysti huima parannus, kuten kokemus on asiakkaidemme kanssa osoittanut.

Jos taas siirrytään taulukkolaskennan ja ruutupaperin aikakaudelta nykyaikaiseen ja optimoituun ERP-järjestelmään, voidaan aidosti tavoittaa 50% parannus tehokkuuteen. Suurimmat säästöt syntyvät nopean ja tehokkaan tiedonkulun kautta, kun tiedot päivittyvät esimerkiksi tuotannon ja varaston välillä reaaliaikaisesti.

Lyhyesti sanottuna, säästöt eivät synny yhdellä muutoksella, vaan ne koostuvat monen pienen tekijän tehostamisella. Jos jokaisesta yrityksen mikrotoiminnosta saadaan aikaiseksi 1-2% säästö, on kokonaissäästö lopulta lupaamamme 20-50%. Yrityksen tulisi aina harkita tarkkaan tarpeitaan, skaalautuvuutta ja tulevaisuuden näkymiä valitessaan sopivaa ERP-järjestelmää, sillä niissä saattaa ilmetä erilaisia yllättäviä kustannuksia ja rajoituksia pitkällä aikavälillä. Tempo ERP:stä käytännöllisen tekee juuri sen monipuolisuus, räätälöitävyys, ja sen soveltuminen erilaisiin liiketoiminta-alueisiin, kuten tuotannon tarpeisiin.

Suomenkielinen ERP, joka on kehitetty yhdessä käyttäjien kanssa vastaa parhaalla tavalla suomalaisten yritysten tarpeisiin niin toimintojen kuin käytettävyydenkin osalta, ja kasvaa sekä kehittyy yrityksesi kanssa. Collapick Tempo demon avulla voit tutustua aitoon Collapick Tempo -ympäristöön asiantuntijamme avustuksella. Lue lisää Collapick Tempo demosta ja varaa demotutustuminen!